Có 1 kết quả:

chǐ guī

1/1

chǐ guī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

ruler and compass (in geometric constructions)