Có 1 kết quả:

chǐ guī zuò tú

1/1

Từ điển Trung-Anh

ruler and compass construction (geometry)