Có 1 kết quả:

kāo mén zi

1/1

kāo mén zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

anus (rural coll.)