Có 1 kết quả:

ní gǔ dīng

1/1

ní gǔ dīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

nicotine (loanword)