Có 1 kết quả:

Ní bù jiǎ ní sā

1/1

Ní bù jiǎ ní sā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Nebuchadnezzar