Có 1 kết quả:

ní gé luó

1/1

ní gé luó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

negro (loanword)