Có 1 kết quả:

Ní yǎ

1/1

Ní yǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Niya, ancient kingdom near Khotan in Xinjiang, 1st century BC-4th century AD