Có 1 kết quả:

Ní yǎ Hé

1/1

Ní yǎ Hé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Niya River in south Xinjiang