Có 1 kết quả:

jìn zhí jìn zé

1/1

Từ điển Trung-Anh

responsible and diligent (idiom)