Có 1 kết quả:

wěi yǔ lóng

1/1

wěi yǔ lóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

caudipteryx (a feathered dinosaur)