Có 1 kết quả:

niào bù shī

1/1

niào bù shī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(coll.) disposable diaper