Có 1 kết quả:

niào bù shī ㄋㄧㄠˋ ㄅㄨˋ ㄕ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(coll.) disposable diaper