Có 1 kết quả:

niào niào ㄋㄧㄠˋ ㄋㄧㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to pee