Có 1 kết quả:

niào dú zhèng ㄋㄧㄠˋ ㄉㄨˊ ㄓㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

uremia (medicine)