Có 1 kết quả:

niào pén

1/1

niào pén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

chamber pot