Có 1 kết quả:

niào pénr

1/1

niào pénr

giản thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 尿盆[niao4 pen2]