Có 1 kết quả:

niào pénr ㄋㄧㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 尿盆[niao4 pen2]