Có 1 kết quả:

jú cù yī yú

1/1

jú cù yī yú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be cramped in a corner (idiom)