Có 1 kết quả:

jú cù bù ān

1/1

jú cù bù ān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ill at ease
(2) uncomfortable