Có 1 kết quả:

pì qīng

1/1

pì qīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

very light