Có 1 kết quả:

céng
Âm Pinyin: céng
Tổng nét: 7
Bộ: shī 尸 (+4 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái:
Nét bút: フ一ノ一一フ丶
Thương Hiệt: SMMI (尸一一戈)
Unicode: U+5C42
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: tằng
Âm Nôm: tằng
Âm Quảng Đông: cang4

Tự hình 2

Dị thể 1

1/1

céng

giản thể

Từ điển phổ thông

tầng, lớp

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 層.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 層

Từ điển Trần Văn Chánh

① Tầng, từng: 二層樓 Nhà lầu hai tầng;
② Lớp: 兩層玻璃窗 Cửa sổ hai lớp kính; 一層土 Một lớp đất;
③ Lượt: 兩層棉花 Hai lượt bông;
④ Việc: 還有一層務必注意 Còn một việc nữa cần chú ý;
⑤ Trùng điệp, trập trùng

Từ điển Trung-Anh

(1) layer
(2) stratum
(3) laminated
(4) floor (of a building)
(5) storey
(6) classifier for layers
(7) repeated
(8) sheaf (math.)

Từ ghép 183

bāo céng 包层báo céng 薄层biān jiè céng 边界层biàn wēn céng 变温层biǎo céng 表层biǎo shì céng 表示层bó yóu céng 薄油层céng bào 层报céng céng 层层céng céng chuán dá 层层传达céng céng jiā mǎ 层层加码céng chū bù qióng 层出不穷céng cì 层次céng dié 层叠céng jī yún 层积云céng jí 层级céng jiàn dié chū 层见迭出céng lǐ 层理céng liú 层流céng lóu 层楼céng luán 层峦céng luán dié zhàng 层峦叠嶂céng miàn 层面céng yā 层压céng yā shì tuī xiāo 层压式推销céng yán 层岩céng yún 层云céng zhuàng 层状céng zi 层子chéng céng 成层chōng duàn céng 冲断层chōng jī céng 冲积层chòu yǎng céng 臭氧层chuán shū céng 传输层cí céng 磁层cuò céng 错层dǎ céng cì 打层次dà qì céng 大气层dà qì céng hé shì yàn 大气层核试验dān céng 单层dān céng tǎ 单层塔dī céng 低层dī sù céng 低速层dǐ céng 底层dì céng 地层dì céng xué 地层学dì miàn céng 地面层dì yī gè céng cì 第一个层次diàn lí céng 电离层diàn nǎo duàn céng sǎo miáo 电脑断层扫描diàn zǐ céng 电子层diàn zǐ céng shù 电子层数dié céng 叠层dié céng shí 叠层石dié céng yán 叠层岩dǐng céng 顶层dòng tǔ céng 冻土层duàn céng 断层duàn céng xiàn 断层线duì liú céng 对流层duì liú céng dǐng 对流层顶duō céng cái 多层材duō céng cì fēn xī mó xíng 多层次分析模型duō céng dà shà 多层大厦fēi céng yán 非层岩fēi céng zhuàng 非层状fēn céng 分层fù miàn céng 附面层gài céng 盖层gāo céng 高层gāo céng jiàn zhù 高层建筑gāo céng lǚ guǎn 高层旅馆gāo céng yún 高层云gāo céng zhí xíng yuán 高层执行员gèng shàng yī céng lóu 更上一层楼gōng xīn jiē céng 工薪阶层guǎn lǐ céng shōu gòu 管理层收购jī céng 基层jì suàn jī duàn céng 计算机断层jiā céng 夹层jiā mì tào jiē zì xié yì céng 加密套接字协议层jià céng 价层jiǎo zhì céng 角质层jiē céng 阶层jiè zhì fǎng wèn kòng zhì céng 介质访问控制层jiǔ céng tǎ 九层塔jù zhuàng pí céng 距状皮层juǎn céng yún 卷层云kuàng céng 矿层liàn lù céng 链路层lín róng céng 淋溶层lǐng dǎo céng 领导层Lóng mén duàn céng 龙门断层Lóng mén shān duàn céng 龙门山断层lóu céng 楼层luò yè céng 落叶层méi céng 煤层méi céng qì 煤层气mì mi céng céng 密密层层mù kēng hāng tǔ céng 墓坑夯土层nèi céng 内层nèi pēi céng 内胚层nì duàn céng 逆断层níng jù céng 凝聚层pēi céng 胚层pí céng 皮层pí céng xià shī yǔ zhèng 皮层下失语症pí céng xìng 皮层性pí céng xìng shì sǔn shāng 皮层性视损伤píng liú céng 平流层qī céng jià gòu 七层架构qì céng 砌层qiān céng miàn 千层面qián bù pí céng xià sǔn shāng 前部皮层下损伤qiǎn céng wén zì 浅层文字rè céng 热层rè chéng céng 热成层rì miǎn céng 日冕层ruǎn liú céng 软流层sān pēi céng dòng wù 三胚层动物sàn yì céng 散逸层shàng céng 上层shàng céng jiàn zhù 上层建筑shè huì jiē céng 社会阶层shēn céng 深层shēn céng cì 深层次shēn céng qīng jié 深层清洁Shèng ān dé liè sī Duàn céng 圣安德列斯断层Shèng ān de liè sī Duàn céng 圣安地列斯断层shí tǐ céng 实体层shì pèi céng 适配层shǒu céng 首层shù jù liàn lù céng 数据链路层shuāng céng 双层shuāng céng bā shì 双层巴士shuāng céng gōng gòng qì chē 双层公共汽车tóng bù shù wèi jiē céng 同步数位阶层tú céng 图层tú céng 涂层tǔ céng 土层wài céng 外层wài céng kōng jiān 外层空间wài pēi céng 外胚层wǎng lù liàn jiē céng 网路链接层wǎng luò céng 网络层wǎng luò céng xié yì 网络层协议wén céng 纹层wén huà céng 文化层wù lǐ céng 物理层xī lǚ céng 矽铝层xī měi céng 矽镁层xià céng 下层xíng chéng céng 形成层xū qiú céng cì lǐ lùn 需求层次理论yán céng 岩层yán shí céng 岩石层yǎn sè sù céng hēi sè sù liú 眼色素层黑色素瘤yī céng 一层yǐng xiǎng céng miàn 影响层面yìng yòng céng 应用层yǔ céng yún 雨层云yuè céng 跃层yún céng 云层zēng wēn céng 增温层zhēn pí céng 真皮层zhèng diàn zǐ duàn céng 正电子断层zhèng diàn zǐ fā shè céng xī 正电子发射层析zhèng diàn zǐ fā shè duàn céng zhào xiāng shù 正电子发射断层照相术zhèng diàn zǐ fā shè jì suàn jī duàn céng 正电子发射计算机断层zhèng diàn zǐ fā shè tǐ céng 正电子发射体层zhèng diàn zǐ zhào shè duàn céng shè yǐng 正电子照射断层摄影zhèng duàn céng 正断层zhōng céng 中层zhōng jiān céng 中间层zhōng pēi céng 中胚层zhōng qì céng 中气层zhōng qì céng dǐng 中气层顶zhuǎn huàn duàn céng 转换断层zī liào liàn jié céng 资料链结层zī yǎng céng 滋养层zǐ céng 子层zǒu xiàng duàn céng 走向断层zǒu xiàng huá dòng duàn céng 走向滑动断层