Có 1 kết quả:

céng yún

1/1

céng yún

giản thể

Từ điển phổ thông

mây tầng

Từ điển Trung-Anh

stratus (cloud)