Có 1 kết quả:

céng yā

1/1

céng yā

giản thể

Từ điển phổ thông

cán mỏng, rát mỏng

Từ điển Trung-Anh

lamination