Có 1 kết quả:

céng yā shì tuī xiāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

pyramid scheme