Có 1 kết quả:

céng zi

1/1

céng zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

stratum