Có 1 kết quả:

céng céng

1/1

céng céng

giản thể

Từ điển phổ thông

tầng tầng lớp lớp, nhiều lớp chồng lên nhau

Từ điển Trung-Anh

layer upon layer