Có 1 kết quả:

céng jī yún

1/1

céng jī yún

giản thể

Từ điển Trung-Anh

stratocumulus cloud