Có 1 kết quả:

Jū lǔ shì Dà dì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Cyrus the Great (ca. 600-530 BC), the founder of the Persian Empire and the conqueror of Babylon