Có 1 kết quả:

qū cóng

1/1

qū cóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to capitulate