Có 1 kết quả:

qū guāng dù

1/1

qū guāng dù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

diopter