Có 1 kết quả:

qū zūn fǔ jiù

1/1

qū zūn fǔ jiù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to condescend
(2) condescending
(3) patronizing