Có 1 kết quả:

qū dǎ chéng zhāo ㄑㄩ ㄉㄚˇ ㄔㄥˊ ㄓㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to obtain confessions under torture