Có 1 kết quả:

qū zhé yǔ

1/1

qū zhé yǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to inflect (in grammar)
(2) to decline
(3) to conjugate