Có 1 kết quả:

qū zhǐ yī suàn

1/1

qū zhǐ yī suàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to count on one's fingers