Có 1 kết quả:

qū xī lǐ

1/1

qū xī lǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

curtsy