Có 1 kết quả:

Píng shān xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Pingshan county in Yibin 宜賓|宜宾[Yi2 bin1], Sichuan