Có 1 kết quả:

píng tiáo

1/1

píng tiáo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

set of (usually four) hanging scrolls