Có 1 kết quả:

bǐng qì

1/1

bǐng qì

phồn thể

Từ điển phổ thông

giữ nhịp thở, thở đều

Từ điển Trung-Anh

to hold one's breath