Có 1 kết quả:

bīng yíng

1/1

bīng yíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

with fear and trepidation