Có 1 kết quả:

píng mén ㄆㄧㄥˊ ㄇㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

screen door