Có 1 kết quả:

píng mén

1/1

píng mén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

screen door