Có 1 kết quả:

mǎn
Âm Pinyin: mǎn
Unicode: U+5C58
Tổng nét: 10
Bộ: shī 尸 (+7 nét)
Hình thái: ⿺
Nét bút: フ一ノノ一一フフ丨一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

1/1

mǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the youngest