Có 1 kết quả:

ē niào ㄋㄧㄠˋ

1/1

ē niào ㄋㄧㄠˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to urinate