Có 1 kết quả:

shǔ xiàng

1/1

shǔ xiàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 屬相|属相[shu3 xiang4]