Có 1 kết quả:

xiè
Âm Pinyin: xiè
Âm Hán Việt: tiệp
Unicode: U+5C5F
Tổng nét: 12
Bộ: shī 尸 (+9 nét)
Hình thái: ⿸
Nét bút: フ一ノ一丨丨一フ一丨ノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 2

Dị thể 5

Một số bài thơ có sử dụng

1/1

xiè

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. đế gỗ của giày
2. cái guốc

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 屧

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Đế gỗ của giày (thời xưa);
② Guốc gỗ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cỏ nhồi dưới đế dép thời xưa cho êm — Guốc gỗ.