Có 1 kết quả:

lǚ zāo bù cè

1/1

Từ điển Trung-Anh

beset by a series of mishaps (idiom)