Có 1 kết quả:

lǚ chū kuáng yán

1/1

Từ điển Trung-Anh

repeated gaffes