Có 1 kết quả:

lǚ jiàn bù xiān

1/1

Từ điển Trung-Anh

a common occurrence (idiom)