Có 1 kết quả:

lǚ zāo

1/1

lǚ zāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to suffer repeatedly