Có 1 kết quả:

céng cì

1/1

céng cì

phồn thể

Từ điển phổ thông

tầng, lớp, cấp

Từ điển Trung-Anh

(1) layer
(2) level
(3) gradation
(4) arrangement of ideas
(5) (a person's) standing